Våra priser

Alla angivna priser är inklusive moms. 

Fraktkostnader

Priset för frakt styrs av vikten. Du får fram priset efter att ha lagt dina produkter i kundkorgen och klickat dig vidare till kassan.

Köpvillkor

I korta drag...
14 dagars returrätt på standardstorlekar från vårt sortiment.

Beställer du en specialanpassning på storlekar och modeller så tillämpar vi inte öppet köp. Skulle din beställning skadas på något sätt i transporten så tar vi fram nya till dig.

För mer info - kontakta oss

Det finstilta hittar du här nedan:


 

Köpvillkor
Nedanstående villkor gäller mellan kund och GD Produktion AB (559150-6016), här nedan kallad GAVELDEKOR

Köp
När en beställning görs träffas ett avtal om köp mellan kund och GAVELDEKOR. En orderbekräftelse genereras och skickas per automatik till den e-postadress som uppges vid beställning. GAVELDEKOR ingår ej avtal med personer som är under 18 år och i det fall en sådan order skulle läggas kommer denna makuleras per automatik. Vi förbehåller oss rätten att neka en order.

Pris
Samtliga priser på GAVELDEKOR.se visas inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser om moms-satsen ändras. Inga avgifter, som inte tydligt presenteras i samband med beställning, tillkommer. Vi förbehåller oss rätten att justera priset på en order i det fall allvarliga programmeringstekniska fel uppstår. I det fall detta inträffar har kunden full och omedelbar rätt att häva köpet. Priset kan också ändras av externa omständigheter som GAVELDEKOR inte kan påverka, t.ex. väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller fraktpriser.
 
Betalning
Vid betalning via faktura samarbetar vi med PAYSON AB. För att handla mot faktura måste kund ange sitt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att kunden är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Man får inte ha några betalningsanmärkningar. 

1. Köp gjorda i webshoppen faktureras via PAYSON AB. 
2. Övriga köp faktureras genom GD produktion AB. 

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Vid val av faktura som betalningsalternativ sker leverans till folkbokföringsadress. Om annan leveransadress önskas hänvisar vi till kreditkortsbetalning.

I det fall kredit nekas vid köp finns möjlighet att istället betala med kreditkort.

Läs mer om allmänna villkoren på: https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/

Återbetalningar
I de fall kunden har rätt till återbetalning görs detta inom 30 dagar från då vi mottagit kundens meddelande.

Leverans
På orderbekräftelsen framgår den leveransadress som varorna kommer skickas till. Om man i efterhand vill ändra leveransadress kommer en fördjupad identitetskontroll att behöva göras innan leveransadressen kan ändras. I dessa fall kan utleveranstiden påverkas.

I samband med att varorna överlämnas till transportföretaget erhåller kunden ett besked via e-post inklusive spårningslänk. I samband med leverans tar transportföretaget kontakt med kund för att överenskomma mer exakt tid för leverans. Alla leveranser sker på dagtid. GAVELDEKOR kan inte hållas ansvarig för förseningar hos transportören.

Alla leveranser görs fram till leveransadressen, på körbar väg. Om leverans ska ske till lägenhetshus avlämnas varorna vid porten.

Vid leverans av ersättningsvaror vid reklamation kan förfaringssättet vara annorlunda beroende på vilket transportsätt och vilken transportprodukt som är mest lämpligt för den aktuella leveransen.
Vid avlastning ska varorna inspekteras noggrant av mottagaren innan kvittens lämnas. Om synliga skador finns, på emballage, eller på varorna ska detta noteras på fraktsedeln innan denna kvitteras. Transportbolaget ställer ej av gods utan kvittens vilket innebär att mottagaren ansvarar för att någon tar emot leveransen och kvitterar godset.

Leveranstid
Leveranstiden på våra varor varierar beroende på säsong, orderingång, samt på val av produkt. På GAVELDEKOR.se presenteras aktuella tider för utleverans på respektive produktsida. Kombinerar man produkter med olika utleveranstider i en order gäller den längsta angivna tiden vilket också specificeras i kassan innan beställning. Normalt varierar våra leveranstider mellan en och två veckor.

I det fall kommunicerad leveranstid inte kan hållas och kunden inte accepterar den nya leveranstiden har kunden rätt att häva köpet.

Transportskador
Om en transportskada upptäcks i samband med leverans önskar vi att detta anmälas på plats till transportören genom en notering på fraktsedeln innan denna kvitteras. Därefter tar kunden kontakt med oss per telefon (018-20 61 20) samt kontaktar oss på tobias@gaveldekor.se
Om dolda skador påträffas ska även detta anmälas till oss på samma vis. Vi önskar att kund gör denna anmälan till oss inom sju arbetsdagar från mottagandet. Med anledning av detta är det viktigt att leveransen inspekteras och avemballeras direkt vid mottagandet.

I det fall skada har uppstått får kunden under inga omständigheter använda eller montera produkten utan ska ta kontakt med GAVELDEKOR omgående. Allt emballage ska sparas så att skadan kan besiktigas. Vi uppskattar även om skadan fotodokumenteras. Beroende på skadans omfattning skickar vi antingen en ny vara eller tillser att annan lösning ordnas.

Ångerrätt, reklamation & garanti
Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har konsument som huvudregel ångerrätt (9 §). 
1. 14 dagars ångerrätt för produkter utifrån vårt standardsortiment. 
2. Avser distansavtalet en vara som specialtillverkas utefter konsumentens instruktioner, får konsumenten och näringsidkaren avtala bort ångerrätten (5 §). Produkter med dimensioner som avviker från standardmått specialtillverkas åt kund. Genom att göra en beställning och acceptera dessa villkor godkänner konsumenten att ångerrätten ej gäller. Ångerrätt gäller ej företagskunder.


Garanti
Vi lämnar 10 års garanti på varor med tillverkningsfel. Vid fel som täcks av garantin ska varan repareras eller bytas ut. I det fall garantiärende anmäls och inget fel kan konstateras måste vi debitera kunden de kostnader som kan uppstå. Detta gäller också om kund själv orsakat skadan i samband med hantering eller på grund av felaktig montering. Kundens faktura gäller som garantibevis.

Garanti på träprodukter och andra levande material lämnas inte för fel som sprickor, kvistar, kåda eller färgskiftningar.

Reklamation
Om kunden visar att fel på varan finns åtar sig GAVELDEKOR att, om kunden så önskar, se till att varan repareras eller byts ut. I det fall en vara byts ut måste kund, efter begäran, tillse att den felaktiga varan returneras till GAVELDEKOR. GAVELDEKOR ersätter kunden för ev. kostnader i samband med returen av godkänd reklamerad produkt.

Reklamation kan ej göras för fel i beställningsunderlaget, som t.ex. felaktigt angivna mått eller för skador som uppstår vid monteringen. Om det vid montering upptäcks att felaktiga mått har angivits rekommenderar vi att GAVELDEKOR kontaktas för förslag till åtgärd.

Dolda fel och skador ska reklameras av köparen före användning och montering av varorna om inte felet är av sådan art att det var möjligt att upptäcka först vid montering eller användning. Vi önskar att kund skickar reklamationen inom sju arbetsdagar från det att varorna levererats. Vid alla typer av fel och skador uppskattar och rekommenderar vi att fotodokumentation görs. Därefter ska reklamationen anmälas till oss via telefon (018-206120) samt via e-post till tobias@gaveldekor.se

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga, avvika från följesedel i antal eller mått, ska kund kontakta GAVELDEKOR snarast möjligt. Dessa felaktiga varor får inte monteras eller anpassas av kund utan att detta på förhand godkänts av GAVELDEKOR. Ett sådant godkännande lämnas alltid i skriftlig form. I det fall dessa varor monteras, eller anpassas av kund anses denna ha godkänt varorna och leveransen.

Tvist
Vi kommer följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.
Det finns en webbplats för tvistlösning på nätet som är till för EUs konsumenter och näringsidkare. Där får parterna hjälp att lösa näthandelstvister utan att gå till domstol.
Vid en nationell tvist hänvisar vi dock till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm.

Toleranser
Måtten som kund anger i samband med beställning anges, i de flesta fall, i millimeter. Vi försöker vara så noggranna som möjligt i vår tillverkningsprocess för att hålla dessa mått. Vi reserverar oss för toleransnivåer på +/- 3 mm, höjd och längdmått, för samtliga produkter. Inom detta spann kan inte varan reklameras.

Sekretess, säkerhet & cookies
Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När en beställning görs godkänner kunden att GAVELDEKOR lagrar de uppgifter som behövs för att kunna expediera beställningen och som anges av kunden. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part enkom för att hantera administration av beställning, leverans eller betalning, såsom betalningsleverantör eller transportör.

Kunden kan begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns lagrad och kan därefter begära ändringar och/eller rättelse. Kunden kan även begära att få sina uppgifter raderade.

GAVELDEKOR lämnar inte ut personuppgifter, annat än vad som angivits ovan, utan godkännande eller insänd undertecknad begäran från kunden.

I samband med, och under hanteringen av beställningen, skickas e-post relaterad till beställningen. GAVELDEKOR kan också komma att skicka annan information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring relationen med kunden. Inga utskick från tredje part eller med information som inte är kopplad till GAVELDEKOR verksamhet förekommer. Vid alla utskick av nyheter, information och erbjudanden finns länk i e-postmeddelandet för avregistrering. Sådan avregistrering sker utan krav på inloggning eller annan åtgärd.

Cookies
En cookie är en liten datafil som lagras av din webbläsare på din dator. Cookies används för att möjliggöra beställningar från vår webbsida, samt för att analysera besöksstatistik.
Det är möjligt att stänga av lagringen av cookies via inställningar i webbläsaren. Att stänga av cookies kommer dock innebära att det inte är möjligt att göra någon beställning på GAVELDEKOR.se