Leveransmått & dimensioner

För att underlätta montering och infästning så lägger vi till material på bl. a staketprofiler, vindskivedekor och gavelornament.  

Räcken

Räcken justerar vi i bredd och höjd för att de ska få rätt proportioner utifrån dina mått. 

Upp- och nertill får du dem levererade med ytterligare 5 cm för att underlätta vid monteringen och för att kunna kapas till rätt längd.

Har du valt ett räcke i höjd 700 mm levereras den alltså med längden 800 mm.

Du kan få måtten justerade både i bredd och höjd utifrån dina krav. Läs mer här


Boverkets allmänna råd om höjder
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/sakerhet-vid-anvandning/racken-och-ledstanger/

 

Gavelornament

Gavelornament justerar vi i bredd och höjd för att de ska få rätt proportioner utifrån dina mått. 

Upptill får du dem levererade med ytterligare 5 cm (eller valfritt) för att underlätta vid montering och för att kunna kapas till rätt bredd.

 

Vindskivedekor

Vindskivedekor justerar vi i bredd och höjd för att de ska få rätt proportioner utifrån dina mått. 

Upptill får du dem levererade med ytterligare 5 cm (eller valfritt) för att underlätta vid montering och för att kunna kapas till rätt bredd.

Konsoler

Konsoler kan du köpa i standardmått men du kan få dem upp till 120 x 240 cm i ett stycke.

Standard tjocklek 18 mm, eller 24 mm i tjocklek.