Räcken

Upp- och nertill får du dem levererade med ytterligare 1o cm för att underlätta vid monteringen och för att kunna kapas till rätt längd.

Har du valt ett räcke i höjd 700 mm levereras den alltså med längden 900 mm.

Du skruvar in dem mellan över- och underliggare

Gaveltoppar


Upptill får du dem levererade med ytterligare 1o cm (eller valfritt) för att underlätta vid montering och för att kunna kapas till rätt bredd.

Gaveltoppar fästes ofta in bakom nedre vindskiva med skruv genom vindskiva och in i gaveltoppen
 

LöpdekorUpptill får du dem levererade med ytterligare 1o cm (eller valfritt) för att underlätta vid montering och för att kunna kapas till rätt bredd.

Löpdekor fästes ofta in bakom nedre vindskiva med skruv genom vindskiva och in i gaveltoppen

Konsoler

Konsoler kan monteras på lite olika sätt men oftast i kombination med lim och en skruv i vardera "spets" (I detta exempel 1 skruv upp till höger och en i botten)

Exempel på lim - klicka här så kommer du till Illbrucks hemsida