Träräcke med mönster & symmetri

Vi hjälper dig att få ett ett symmetriskt och snyggt resultat. För att få symmetri så kan vi anpassa bredden på dina räckesribbor utan kostnad. Vi använder dina dimensioner och drar av, som standard, 1 mm emellan varje för att jämna ut för färg.

Här ser du ett exempel:

anpassning bredd räckesribba