Trappräcken med snickarglädje till veranda

Behöver du räckesribbor till din trapp behöver mönstret förskjutas. Förskjutning bestäms av lutningen på trappan. Läs mer om hur du kan mäta lutning och vinkel med hjälp av en mobiltelefon.


Trappräcke
Exempel på trappräcke 003

Om du inte låter mönstret förskjutas kommer trappräcket att se tokigt ut. Titta noggrant på mönstret …

Tokig räckesribba

Leveransmått

Ribbor med förskjutet mönster till trapp levereras, precis som vanliga ribbor, med extra tilltaget material. Se exempel högst upp på hur en ribba till trappräcke 011 levereras.